กิจกรรม


วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

โพสต์27 เม.ย. 2563 19:14โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางวนิดา สุนคร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาเราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์6 เม.ย. 2563 16:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2563 16:21 ]

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ทีมงานกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ทำงาน ห้องประชุม และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ต่อไป ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มอำนวยการ

โพสต์18 มี.ค. 2563 15:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส กลุ่มอำนวยการ เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในกลุ่มและผู้มาติดต่อราชการ รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมคณะกรรมการบ้านพักเรือนแถว

โพสต์17 มี.ค. 2563 15:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบ้านพักเรือนแถว สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์14 มี.ค. 2563 16:39โดยวนิดา สุนคร

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายพรภิรมย์ สุทธิการ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ณ ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ (วันนี้เจ้าภาพหลักเป็นตำรวจชัยภูมิ) ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงาน สพป.สกลนคร เขต 3

โพสต์18 ก.พ. 2560 07:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 07:03 ]

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานร่วมต้อนรับ นายจุฬา  ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรม Smart OBEC สพฐ.รุ่นที่ 4

โพสต์25 พ.ย. 2559 06:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2559 06:42 ]

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 4  ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 75 คน  ณ ห้องภูเขียว  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฎิบัติจริง  และสามารถใช้งานผ่านระบบได้หลังจากอบรมเสร็จ  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3

โพสต์24 พ.ย. 2559 07:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2559 07:05 ]

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3  ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด จำนวน 78 คน อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริง โดยให้เริ่มใช้งานผ่านระบบหลังเสร็จสิ้นการอบรม รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 2

โพสต์23 พ.ย. 2559 06:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 06:46 ]

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ.  รุ่นที่ 2        ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด อ.คอนสวรรค์  , อ.หนองบัวแดง  จำนวน 77 คน  ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ซึ่งการอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงปฎิบัติจริงและสามารถใช้งานได้หลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยกำหนดให้โรงเรียนใช้งานผ่านระบบหลังการอบรม   รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 1

โพสต์22 พ.ย. 2559 05:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 05:22 ]

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.   นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ Smart OBEC สพฐ.  ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 1   ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้ารบรมครั้งนี้ จำนวน 77 คน ประกอบไปด้วย  อ.ภักดีชุมพล , อ.บ้านเขว้า , อ.คอนสวรรค์  การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริงและให้เริ่มใช้งานผ่านระบบนับจากวันอบรมเป็นต้นไป  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1-10 of 25