กิจกรรม


การศึกษาดูงาน สพป.สกลนคร เขต 3

โพสต์18 ก.พ. 2560 07:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 07:03 ]

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานร่วมต้อนรับ นายจุฬา  ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรม Smart OBEC สพฐ.รุ่นที่ 4

โพสต์25 พ.ย. 2559 06:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2559 06:42 ]

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 4  ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 75 คน  ณ ห้องภูเขียว  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฎิบัติจริง  และสามารถใช้งานผ่านระบบได้หลังจากอบรมเสร็จ  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3

โพสต์24 พ.ย. 2559 07:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2559 07:05 ]

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3  ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด จำนวน 78 คน อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริง โดยให้เริ่มใช้งานผ่านระบบหลังเสร็จสิ้นการอบรม รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 2

โพสต์23 พ.ย. 2559 06:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 06:46 ]

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ.  รุ่นที่ 2        ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด อ.คอนสวรรค์  , อ.หนองบัวแดง  จำนวน 77 คน  ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ซึ่งการอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงปฎิบัติจริงและสามารถใช้งานได้หลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยกำหนดให้โรงเรียนใช้งานผ่านระบบหลังการอบรม   รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 1

โพสต์22 พ.ย. 2559 05:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 05:22 ]

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.   นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ Smart OBEC สพฐ.  ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 1   ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้ารบรมครั้งนี้ จำนวน 77 คน ประกอบไปด้วย  อ.ภักดีชุมพล , อ.บ้านเขว้า , อ.คอนสวรรค์  การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริงและให้เริ่มใช้งานผ่านระบบนับจากวันอบรมเป็นต้นไป  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์

โพสต์8 พ.ค. 2559 01:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์และบรรยายพิเศษ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 285 คน รายละเอียดภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Obec สพฐ.

โพสต์8 พ.ค. 2559 01:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

 วันที่ 6  พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ Smart Obec สพฐ. ให้กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 280 คน รายละเอียดภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ Smart OBEC

โพสต์28 พ.ย. 2558 01:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2558 01:33 ]

  27  พฤสจิกายน  2558   เวลา  08.30  น.   นางยุวดี  นาคคำ    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC    โดยกลุ่มอำนวยการ  จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง   และธุรการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  รวม  19  คน  ณ ห้องประชุม 1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานตามนโยบาย ของ สพฐ.  ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ธรรมดี..เพื่อแม่ 2558

โพสต์7 ส.ค. 2558 07:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2558 07:06 ]

   7 สิงหาคม 2558  นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   ครู    นักเรียนในสังกัด  จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิธรรมดี..ได้ดี  จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ  83  พรรษา   ระหว่างวันที่  7 - 9  สิงหาคม  2558   กิจกรรมในงาน   ร่วมสักการะหลวงปู่เทพโลกอุดร ประกวดความสามารถพิเศษ chaiyaphum's Got Talent #1  บูชกิจกรรมมูลนิธิฯ   ตรวจสุขภาพฟรี  โรงทาน  แจกเสื้อผ้าเครื่องครัว   ของเล่นฟรี  ฯลฯ    รายละเอียดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

โพสต์31 ก.ค. 2558 00:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2558 00:37 ]

    31 กรกฎาคม  2558    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  นำคณะครูนักเรียนในสังกัด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558  จุดเริ่มต้น ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่วนรอบตลาด กลับมาสิ้นสุด ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่เทียนในครั้งนี้  รายละเอียดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1-10 of 20