การจัดทำร้านนิทรรศการงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558

โพสต์10 ม.ค. 2558 15:19โดยวนิดา สุนคร
วันที่  7 - 9  มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดทำร้านนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 , 2 , 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อจัดแสดงผลงานของโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่  12 - 20  มกราคม  2558   ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments