การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์6 เม.ย. 2563 16:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2563 16:21 ]
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ทีมงานกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ทำงาน ห้องประชุม และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ต่อไป ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments