การรับพระพุทธรูป "หลวงพ่อหายโศก"

โพสต์30 ก.ค. 2558 01:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2558 01:16 ]
   30 กรกฎาคม  2558  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่   การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  นำคณะผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน ในสังกัดอำเภอเมืองทุกโรงเรียนรวมโรงเรียนเอกชน  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  รวมจำนวน  230  คน  ร่วมกิจกรรมรับพระพุทธรูป "หลวงพ่อหายโศก"   ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว   สร้างด้วยแร่กายสิทธิ์เหล็กน้ำพี้    จากพระอาจารย์อาภาธโร  ภิกขุ  นายกองค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย   เมื่อเวลา  09.00  น.  ณ วัดไพรีพินาศ(กลางเมืองเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยวัตถุประสงค์มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้นำไปสักการะกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ครู  นักเรียน  รายละเอียดกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments