การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ Smart OBEC

โพสต์28 พ.ย. 2558 01:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2558 01:33 ]
  27  พฤสจิกายน  2558   เวลา  08.30  น.   นางยุวดี  นาคคำ    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC    โดยกลุ่มอำนวยการ  จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง   และธุรการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  รวม  19  คน  ณ ห้องประชุม 1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานตามนโยบาย ของ สพฐ.  ณ วันที่ 1 มกราคม 2559   ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments