การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

โพสต์28 ก.ค. 2558 06:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2558 06:53 ]
  28  กรกฎาคม  2558   เวลา  09.00  น.     นายวิไล  เบิบชัยภูมิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 และบรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบของทุุกโรงเรียนในสังกัด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 273 คน  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments