การอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ.รุ่น 1

โพสต์27 พ.ค. 2558 15:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2558 21:12 ]
      27 พฤษภาคม 2558    เวลา 09.00 น.    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ           รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด   รุ่นที่ 1   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบัว และอำเภอภักดีชุมพล  จำนวน  77  โรงเรียน  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  92  คน  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกปฎิบัติลงมือใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานให้กับบุคลากรเดิม  และแนะนำการใช้งานให้กับบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมใหม่  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments