การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ.รุ่น 2

โพสต์27 พ.ค. 2558 21:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2558 21:32 ]
         28 พฤษภาคม 2558    เวลา  09.00  น.    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ       รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ.   รุ่นที่ 2    ณ ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์   และอำเภอบ้านเขว้า  จำนวน  73  โรงเรียน  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  79  คน  เน้นการฝึกปฎิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานของบุคลากรในสังกัด   และแนะนำบุคลากรใหม่ที่พึ่งเข้ารับการอบรม   รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments