การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 1

โพสต์22 พ.ย. 2559 05:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 05:22 ]
      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.   นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ Smart OBEC สพฐ.  ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 1   ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้ารบรมครั้งนี้ จำนวน 77 คน ประกอบไปด้วย  อ.ภักดีชุมพล , อ.บ้านเขว้า , อ.คอนสวรรค์  การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริงและให้เริ่มใช้งานผ่านระบบนับจากวันอบรมเป็นต้นไป  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments