การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 2

โพสต์23 พ.ย. 2559 06:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 06:46 ]
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 น.    นายวิไล  เบิบชัยภูมิ               รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ.  รุ่นที่ 2        ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด อ.คอนสวรรค์  , อ.หนองบัวแดง  จำนวน 77 คน  ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ซึ่งการอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงปฎิบัติจริงและสามารถใช้งานได้หลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยกำหนดให้โรงเรียนใช้งานผ่านระบบหลังการอบรม   รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments