การอบรม Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3

โพสต์24 พ.ย. 2559 07:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2559 07:05 ]
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณ Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 3  ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานธุรการในสังกัด จำนวน 78 คน อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติจริง โดยให้เริ่มใช้งานผ่านระบบหลังเสร็จสิ้นการอบรม รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 

Comments