การอบรม Smart OBEC สพฐ.รุ่นที่ 4

โพสต์25 พ.ย. 2559 06:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2559 06:42 ]
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  ฤๅชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  Smart OBEC สพฐ. รุ่นที่ 4  ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 75 คน  ณ ห้องภูเขียว  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  การอบรมครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฎิบัติจริง  และสามารถใช้งานผ่านระบบได้หลังจากอบรมเสร็จ  รายละเอียดภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments