การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ.

โพสต์19 ส.ค. 2557 20:24โดยวนิดา สุนคร
           กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ.  รุ่นที่ 8  วันที่  5  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดย  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ