ประชุมเตรียมจัดทำร้านนิทรรศการงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558

โพสต์5 ม.ค. 2558 06:08โดยวนิดา สุนคร
   วันทีี่ 5 มกราคม 2558  เวลา 09.30 น. นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำร้านนิทรรศการงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558   ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดทำร้าน   กำหนดกิจกรรมที่จะจัดให้มีในร้านนิทรรศการ และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินการ  ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments