ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

การจัดงานวันครู ประจำปี 2561

โพสต์12 ม.ค. 2561 17:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 05:44 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันครู ประจำปี 2561  โดยเชิญครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูเข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียดดังนี้
        ภาคเช้า      - จัดที่หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
        ภาคค่ำ       - จัดที่สนามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
        ต่างอำเภอ  - มอบประธานเครือข่ายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการตามความเหมาะสม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต 1  ขอเชิญชวนครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลัง และความภาคภูมิใจในอาชีพครูให้สาธารณชนได้รับทราบ  กำหนดการตามแนบ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทร.044-812500 ต่อ 1 หรือ 081-9674952 ยุวดี  นาคคำ , 089 - 7164179 วนิดา  สุนคร) และโทรประสานสำรองที่นั่งงานเย็นได้

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560

โพสต์26 ธ.ค. 2560 14:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการปฎิบัติราชการ  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560

โพสต์25 ต.ค. 2560 15:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2560

โพสต์25 ต.ค. 2560 15:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2560 15:40 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 21:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560 (เพิ่มเติม)

โพสต์6 ส.ค. 2560 20:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

1-10 of 165