ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2563

โพสต์11 ส.ค. 2563 22:34โดยวนิดา สุนคร

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2563

โพสต์11 ส.ค. 2563 22:30โดยวนิดา สุนคร   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2563 22:35 ]

รายละเอียดตามแนบ

การจัดทำเอกสารมุฑิตาจิตให้กับบุคลากรในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะจัดทำวารสารมุฑิตาจิตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 00:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2563 รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 00:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Video Conference

โพสต์13 พ.ค. 2563 00:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Vidio Conference รายละเอียดามแนบ

การปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ จังหวัดัยภูมิ

โพสต์27 เม.ย. 2563 18:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2563 18:55 ]

จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือตามที่เห็นสมควร รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conference

โพสต์14 มี.ค. 2563 21:15โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conference รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563

โพสต์14 มี.ค. 2563 15:17โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Confernce

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conferne รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 214