ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

การจัดทำเอกสารมุฑิตาจิตให้กับบุคลากรในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 20:29โดยวนิดา สุนคร

ตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2562

โพสต์5 มิ.ย. 2562 18:25โดยวนิดา สุนคร

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 02:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

โพสต์16 มี.ค. 2562 22:12โดยวนิดา สุนคร

ตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 23:51โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด รายละเอียดตามแนบ

การจัดงานวันครู ประจำปี 2562

โพสต์12 ม.ค. 2562 00:49โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยเชิญชวนครูทุกโรงเรียนทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 192