ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญร่วเป็นเกียรติ "แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561"

โพสต์15 ส.ค. 2561 21:32โดยวนิดา สุนคร

ตามแนบ

การจัดทำเอกสารมุฑิตาจิตให้กับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โพสต์6 ส.ค. 2561 23:42โดยวนิดา สุนคร

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์7 พ.ค. 2561 06:29โดยวนิดา สุนคร   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 06:30 ]

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์7 พ.ค. 2561 06:23โดยวนิดา สุนคร

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:56โดยวนิดา สุนคร

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ รายละเอียดตามแนบ

การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 15:52โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลาง  หน้าหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  รายละเอียดตามแนบ

การประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โพสต์22 มี.ค. 2561 02:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต

โพสต์23 ก.พ. 2561 06:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญชวน ร.ร.ในสังกัดเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 176