ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2560

โพสต์27 ต.ค. 2560 00:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560

โพสต์25 ต.ค. 2560 15:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2560

โพสต์25 ต.ค. 2560 15:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2560 15:40 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 21:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560 (เพิ่มเติม)

โพสต์6 ส.ค. 2560 20:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560

โพสต์6 ส.ค. 2560 19:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

โพสต์6 ส.ค. 2560 19:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม

โพสต์31 ก.ค. 2560 15:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 15:48 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จังหวัดสกลนคร) ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์        ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ภายในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  รายละเอียดตามแนบ

การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 18:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน  เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560  รายละเอียดตามแนบ

การดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่ารวมใจทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และจัดกิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 160