ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560 (เพิ่มเติม)

โพสต์6 ส.ค. 2560 20:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560

โพสต์6 ส.ค. 2560 19:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

โพสต์6 ส.ค. 2560 19:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม

โพสต์31 ก.ค. 2560 15:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 15:48 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จังหวัดสกลนคร) ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์        ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ภายในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  รายละเอียดตามแนบ

การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 18:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน  เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560  รายละเอียดตามแนบ

การดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่ารวมใจทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และจัดกิจกรรมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

โพสต์10 เม.ย. 2560 07:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2560

โพสต์10 เม.ย. 2560 07:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

โพสต์20 มี.ค. 2560 21:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง 3/2560  ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และในวันดังกล่าวจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รายละเอียดตามแนบ    

การประกวดตั้งชื่อหอประชุมใหม่

โพสต์17 มี.ค. 2560 01:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะประกวดตั้งชื่อหอประชุมใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อใช้เป็นชื่อหอประชุมและเพื่อสะดวกในการใช้งานจัดกิจกรรมทางการศึกษา หรืออื่น ๆ  รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 156