ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์7 พ.ค. 2561 06:29โดยวนิดา สุนคร   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 06:30 ]

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์7 พ.ค. 2561 06:23โดยวนิดา สุนคร

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:56โดยวนิดา สุนคร

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ รายละเอียดตามแนบ

การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 15:52โดยวนิดา สุนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลาง  หน้าหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  รายละเอียดตามแนบ

การประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โพสต์22 มี.ค. 2561 02:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต

โพสต์23 ก.พ. 2561 06:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญชวน ร.ร.ในสังกัดเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าต้นไม้และสร้างฝายมีชีวิต รายละเอียดตามแนบ

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  รายละเอียดตามแนบ

การจัดงานวันครู ประจำปี 2561

โพสต์12 ม.ค. 2561 17:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 05:44 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันครู ประจำปี 2561  โดยเชิญครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูเข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียดดังนี้
        ภาคเช้า      - จัดที่หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
        ภาคค่ำ       - จัดที่สนามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
        ต่างอำเภอ  - มอบประธานเครือข่ายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการตามความเหมาะสม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต 1  ขอเชิญชวนครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลัง และความภาคภูมิใจในอาชีพครูให้สาธารณชนได้รับทราบ  กำหนดการตามแนบ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทร.044-812500 ต่อ 1 หรือ 081-9674952 ยุวดี  นาคคำ , 089 - 7164179 วนิดา  สุนคร) และโทรประสานสำรองที่นั่งงานเย็นได้

1-10 of 174