แจ้งบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและยังไม่จัดส่งประวัติฯ

โพสต์25 ก.ค. 2557 23:53โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
แจ้งบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและยังไม่จัดส่งประวัติฯ
Ċ
IMG.pdf
(180k)
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
25 ก.ค. 2557 23:53