มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โพสต์21 ก.ค. 2557 15:50โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Ċ
IMG.pdf
(599k)
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
21 ก.ค. 2557 15:50
Comments