เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2560

โพสต์30 ธ.ค. 2559 19:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดต่อไป รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ธ.ค. 2559 19:12
Comments