การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ.

โพสต์7 ก.ค. 2557 19:36โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
รายละเอียดตามไฟล์แนบ ด้านล่าง>>ตารางรายละเอียดรุ่น
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
7 ก.ค. 2557 19:36
Ċ
scan0005.pdf
(6708k)
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
12 ก.ค. 2557 21:36