การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

โพสต์26 ก.ค. 2559 21:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตามที่เห็นสมควร  และสมพระเกียรติ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ค. 2559 21:17
Comments