การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 15:52โดยวนิดา สุนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลาง  หน้าหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Ċ
วนิดา สุนคร,
4 เม.ย. 2561 15:52
Comments