การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559

โพสต์12 ก.ย. 2559 00:26โดยวนิดา สุนคร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  แล้วจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559  ภายในวันที่  10  ตุลาคม  2559  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
วนิดา สุนคร,
12 ก.ย. 2559 00:26
Comments