การจัดตั้งชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์31 ม.ค. 2560 20:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยมติคณะกรรมการชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้กำหนดให้มีการตั้งชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ม.ค. 2560 20:54
Comments