การจัดทำเอกสารมุฑิตาจิตให้กับบุคลากรในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะจัดทำวารสารมุฑิตาจิตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
9 ก.ค. 2563 00:55
Comments