การจำหน่ายสมุดบันทึก สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอความร่วมมือประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ จำหน่ายสมุดบันทึก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประจำปี 2560  รายละเอียดตามแนบ

                                                                                                                อำนวยการ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.พ. 2560 23:47
Comments