การใช้งานระบบสารบรรณ e-office สพฐ.

โพสต์3 ต.ค. 2559 16:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
 เนื่องจาก สพฐ.ได้ทำการปิดระบบการใช้งานสารบรรณ e-office สพฐ. ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559 เป็นต้นไป  เพื่อให้เริ่มใช้งานระบบสารบรรณ samart obec สพฐ.  ในช่วงนี้ขอให้โรงเรียนในสังกัดติดตามหนังสือราชการจากเว็ปเขต  และเว็ปกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ไปก่อน (ส่วนการค้นหาหนังสือจากระบบ e-office สพฐ.อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
          สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กำลังดำเนินการจัดทำรหัสการใช้งานของระบบสารบรรณ samart obec สพฐ. ให้กับโรงเรียนในสังกัด และเตรียมวางแผนจัดอบรม (แนะนำ) การใช้งาน ระบบสารบรรณ samart obec สพฐ.ให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

                                                                                               กลุ่มอำนวยการ
Comments