การปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ จังหวัดัยภูมิ

โพสต์27 เม.ย. 2563 18:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2563 18:55 ]
จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือตามที่เห็นสมควร รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 เม.ย. 2563 18:53
Comments