การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 14:20โดยวนิดา สุนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบ
Ċ
วนิดา สุนคร,
7 ม.ค. 2562 14:20
Comments