การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 17:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง 2/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน  รวมโรงเรียนเอกชน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                                                   กลุ่มอำนวยการ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ก.พ. 2560 17:46
Comments