การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Confernce

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conferne รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 มี.ค. 2563 21:35
Comments