การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559

โพสต์3 มิ.ย. 2559 01:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559 ในวันที่  14  มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 น. ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการภาค 14  เป็นประธานการประชุมฯ  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 มิ.ย. 2559 01:15
Comments