การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559

โพสต์4 ส.ค. 2559 18:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559  ในวันที่  24  สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ส.ค. 2559 18:24
Comments