การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560

โพสต์26 ธ.ค. 2560 14:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการปฎิบัติราชการ  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ธ.ค. 2560 14:28
Comments