การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์16 ก.พ. 2560 19:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมคณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์   ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560       เวลา  13.30  น.   ณ ห้องประชุม 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
               ขอเชิญประธานศูนย์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามแนบ
   
                                                                                                                     กลุ่มอำนวยการ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.พ. 2560 19:02
Comments