การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม

โพสต์31 ก.ค. 2560 15:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 15:48 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จังหวัดสกลนคร) ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์        ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ภายในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ก.ค. 2560 15:46
Comments