การรับหนังสือราชการจาก สพป.ชย.1

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
            สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้จัดทำตู้รับหนังสือราชการจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ถึงโรงเรียนในสังกัดใหม่  โดยจัดทำช่องรับหนังสือราชการให้กับโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน  รวมถึงโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบัวแดง  อำเภอภักดีชุมพล  
          ดังนั้น  ขอให้ทุกโรงเรียนเข้ามาตรวจสอบหนังสือ/เอกสารในช่องโรงเรียนและรับไปด้วย  เนื่องจากมีหลายโรงเรียนที่ไม่เข้ามารับหนังสือบางช่องของโรงเรียนในสังกัดเต็ม  ไม่สามารถจัดใส่หนังสือใหม่ได้
  
                                                                                                         กลุ่มอำนวยการ
Comments