การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 18:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน  เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.ค. 2560 18:46
Comments