การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

โพสต์22 มิ.ย. 2558 01:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
ตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2558 01:45
Comments