การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โพสต์12 ก.ค. 2557 03:29โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนละ 1 ท่าน   จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน  ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-7093015

Comments