คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัด

โพสต์27 ก.ค. 2559 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สำหรับโรงเรียนในสังกัด
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 01:10
Comments