ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์7 เม.ย. 2559 07:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
       ขอเชิญประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาทุกศูนย์  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  วันที่  11  เมษายน  2559  เวลา  08.20 น. ณ บริเวณรั้วหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดยเชิญผู่้ราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ และเชิญณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิร่วมเป็นเกียรติ  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
7 เม.ย. 2559 07:17
Comments