ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

โพสต์7 ก.พ. 2560 20:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพฐ.ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาและรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ก.พ. 2560 20:26
Comments