วิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office สพฐ.

โพสต์15 ก.ค. 2557 07:14โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.com/director/download/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.xlsx?attredirects=0&d=1