เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2559

โพสต์2 มี.ค. 2559 19:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
ขอเลื่อนไปยังไม่มีกำหนด เนื่องจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  จะประชุมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดตามแนบ

                                                                                                 กลุ่มอำนวยการ
Ċ
Scan1.pdf
(254k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
2 มี.ค. 2559 19:38
Comments