พิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย

โพสต์13 พ.ย. 2559 17:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่  15  พฤศจิกายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รายละเอียดตามแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 17:59
Comments