ส่งผังนั่งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559

โพสต์6 มิ.ย. 2559 21:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้จัดส่งผังนั่งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559  วันที่่  14  มิถุนายน  2559  เวลา  08.30  น. ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  รายละเอียดตามนี้
Ċ
d1.pdf
(439k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มิ.ย. 2559 21:18
Comments