ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conference

โพสต์14 มี.ค. 2563 21:15โดยวนิดา สุนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conference รายละเอียดตามแนบ
Ċ
ปก.pdf
(211k)
วนิดา สุนคร,
14 มี.ค. 2563 21:15
Ċ
วนิดา สุนคร,
14 มี.ค. 2563 21:15
Comments