ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559

โพสต์12 มิ.ย. 2559 18:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ขอส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559  รายละเอียดตามแนบ
ĉ
1.docx
(101k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2559 18:33
Ċ
2.pdf
(8129k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2559 18:33
Ċ
3.pdf
(8444k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2559 18:33
Comments